CARTA PASTORAL

A les 20 h, a la sala d’actes del Col·legi de Sant Francesc, dels PP. Franciscans TOR, tingué lloc la presentació pública de la recent Carta Pastoral del Sr. Bisbe Batiats, confirmats i enviats, en un acte públic presidit per ell mateix, el qual s’ajudà d’un muntatge audiovisual que n’és un resum per no haver de forçar la veu. Hi hagué una bona representació dels diversos estaments de la Diòcesi.