TROBADA SEMINARI MENOR

Després d’una setmana intensa i d’estudis, el grup del Seminari Menor es tornà a veure amb motiu de la trobada de febrer. Durant el temps que convisqueren junts, aprengueren a conèixer la imatge vertadera de Déu; un Déu que estima l’humà i entra en la seva història. D’aquesta manera, aprofundiren més intensament en la seva vocació i crida.

 

Començant el divendres, començaren la trobada a la capella, on tingueren una estona de pregària. Després del sopar, veieren un documental en relació amb l’experiència de fe de joves mallorquins.

 

 

Al dia següent, després de l’oració i el berenar, pogueren gaudir d’una bella pel·lícula, La Cabaña, amb la qual reflexionaren quin pensament o quina imatge solem donar de Déu quan parlam d’Ell. Els joves seminaristes mantingueren un temps de reflexió personal, trobant-se amb ells mateixos. Finalment, després de posar-ho tot en comú amb els altres joves i formadors, acabaren la trobada amb la celebració de l’Eucaristia: una eucaristia banyada de música i acompanyament de les famílies i també per part d’altres joves que havien conviscut amb el Seminari.