La setmana santa d’enguany la visquérem amb intensitat especial encomanant en les nostres pregàries tots els afectats per la pandèmia del coronavirus. Des del dijous sant, iniciàrem el pòrtic al tridu pasqual amb la celebració eucarística vespertina de la Cena del Senyor. S’exposà el Santíssim, com de costum, després de la missa, entorn de les 21h.00, i l’adoració es va fer per torns d’hora, de les 10 del vespre fins a les 9 del matí. Cap segon d’aquest Interval el Santíssim no va estar tot sol, ja que a cada seminarista li corresponia una hora per vetlar en la pregària. La vetla fou iniciada per Mn. Jaume.

Cal destacar el divendres sant la celebració de la Passió del Senyor a les 15h.00, seguida del viacrucis. Una pregària dedicada als afectats per la pandèmia fou la novetat fou d’enguany a l’oració universal de l’acció litúrgica.

El dissabte sant va estar marcat per la preparació de la vetla pasqual. L’ambient continuava bastant sobri fins que els càntics de l’assaig de la celebració de la vetla interromperen el ritme de silenci que introduí el divendres sant. Començàrem la vetla a les 23h.00 i acabàrem a les 2h.00 de la matinada. Fou una celebració molt viva i alegre. En el jardí es feu la fogatera i d’allà sortírem en processó cap a la capella. No vàrem ometre ni un detall de la celebració. Després de la missa, entre càntics i lloances, compartírem un petit refrigeri en el menjador.

La missa del diumenge de resurrecció la tinguérem a les 13h.00. I després de la missa, el dinar fratern. A partir del dia següent, dilluns dia 13, fins al diumenge 19, tinguérem unes semivacances, que consistiren a fer l’horari més flexible per poder-nos dedicar més així als nostres quefers personals.