Seminari Menor

L'origen dels seminaris menors

Quan els Pares Conciliars de Trento, dia 15.07.1563, aprovaven el decret *Cum *adolescentium *aetas, establint la creació dels Seminaris, en els quals, nens, que ja havien d’haver complert 12 anys, estiguessin alimentats, educats i instruïts, no pensaven massa tenint les nostres categories actuals, partien de les antigues escoles catedralícies que, durant segles, havien preparat els clergues.

Aquests “Seminaris” van ser pensats com uns centres on visquessin els futurs preveres, que anirien a les aules de les Universitats, i allà estarien instruïts, i al Seminari serien formats. Així va passar a Mallorca fins que en 1830 la Universitat Mallorquina va ser clausurada. És en aquest moment que el Bisbe Antoni Pérez de *Hirias (1825-1842) va haver d’adaptar el Seminari de Mallorca, erigit en 1700 pel Bisbe Pere d’*Alagó (1684-1701), perquè a més d’aixoplugar els seminaristes, poguessin tenir també les aules necessàries per a la formació acadèmica.

Els estudis es van anar organitzant en Humanitats, Filosofia i Teologia. El Seminari Major era pels estudiants de Filosofia i de Teologia, i el Seminari menor era pels *latinistas i humanistes. A Mallorca tots estaven en l’edifici que ara coneixem com a “Casa de l’Església” que ha sofert moltes transformacions.

La idea de fer un Seminari menor, a Mallorca, va néixer de la Visita Apostòlica que el Papa Pius XI (1922-1939) va fer fer als Seminaris d’Espanya. En aquell moment es proposava convertir l’antic Col·legi de la Sapiència en Seminari menor, però la informació de la Visita va sortir de la Nunciatura de Madrid dia 10.06.1936 i tot va quedar parat durant els anus de la guerra. Després de la guerra va haver-hi una florida important de vocacions, i això va fer que el Bisbe Joan *Hervàs i Benet (1947-1955) demanés als PP. Agustins una part del seu Convent per a dedicar-ho a Seminari menor. L’any 1948 instituïa el Seminari menor nomenant Rector a Sr. Miquel *Moncadas i Noguera (1921-1989) i Director espiritual a Sr. Joan *Capó i Bosch (1923-1984).

El Seminari Menor en el Seminari Nou

L’any 1953 el Seminari menor, cinc cursos, es va traslladar al nou edifici que s’anava aixecant a Son *Gotleu, i en 1956, els dos Seminaris, Major i menor, van quedar unificats en la persona de l’únic Rector, Mn. Francesc *Payeras i Mulet (1903-1966), si bé el nou edifici ja marcava diferents espais pel Seminari Major i pel menor, i els prefectes de disciplina (superiors) i Director espiritual també eren diferents.

El Seminari Menor en el Seminari Nou

L’any 1953 el Seminari menor, cinc cursos, es va traslladar al nou edifici que s’anava aixecant a Son *Gotleu, i en 1956, els dos Seminaris, Major i menor, van quedar unificats en la persona de l’únic Rector, Mn. Francesc *Payeras i Mulet (1903-1966), si bé el nou edifici ja marcava diferents espais pel Seminari Major i pel menor, i els prefectes de disciplina (superiors) i Director espiritual també eren diferents.

El Seminari Menor en el col·legi de Sant Pere

La nova legislació de l’Estat espanyol de 1970 (Villar Palasí) va unificar l’ensenyament primari i secundari i va fer que els alumnes del Seminari menor s’anessin integrant en el novell Col·legi Sant Pere, que s’havia classificat com a Centre d’Educació General Bàsica, en l’espai que ocupaven latinistas i humanistes del nostre Seminari.

El Seminari Menor en família

La nova legislació de l’Estat espanyol de 1970 (Villar Palasí) va unificar l’ensenyament primari i secundari i va fer que els alumnes del Seminari menor s’anessin integrant en el novell Col·legi Sant Pere, que s’havia classificat com a Centre d’Educació General Bàsica, en l’espai que ocupaven latinistas i humanistes del nostre Seminari.