Què fem?

Formació

Els seminaristes realitzem trobades cada mes on comentem l’actualitat eclesial i rebem formacions com són: la figura del sacerdot, els dons de l’Esperit Sant, vides de Santos, l’ordenació diaconal com a etapa prèvia a l’ordenació sacerdotal, etc. amb les quals coneixem la realitat que ens envolta a l’Església pelegrina a Mallorca i amb les quals podem destriar sobre el camí que Déu vol per nosaltres.

Oració

Tenim temps per a l’oració, personal i comunitària, orant amb la Litúrgia de les Hores, i amb moments d’oració en silenci, que disposa cada seminarista per a madurar la relació amb Crist. També aprenem diversos estils d’oració personal com l’oració del cor, Taizé…

Oració

Tenim temps per a l’oració, personal i comunitària, orant amb la Litúrgia de les Hores, i amb moments d’oració en silenci, que disposa cada seminarista per a madurar la relació amb Crist. També aprenem diversos estils d’oració personal com l’oració del cor, Taizé…

Activitats lúdiques

En cada trobada tenim un temps dedicat a realitzar esport, tocar un instrument, veure alguna pel·lícula, etc. amb les quals creguem un ambient comunitari i ens relacionem entre nosaltres per a conèixer-nos i compartir aficions.

Estudiar

Cada trobada té un temps assegurat per a realitzar els deures i estudiar les matèries de les quals ens examinem en els nostres respectius col·legis. Aquest és un valor que no s’ha de deixar de costat i el qual el seminari manifesta com a base per a la formació intel·lectual dels mateixos seminaristes.

Estudiar

Cada trobada té un temps assegurat per a realitzar els deures i estudiar les matèries de les quals ens examinem en els nostres respectius col·legis. Aquest és un valor que no s’ha de deixar de costat i el qual el seminari manifesta com a base per a la formació intel·lectual dels mateixos seminaristes.