Seminari Menor

Equip formatiu

Mn. Antoni Vera Díaz

Rector del Seminari menor

Mn. Jaume A. Estela Cortés

Formador

Mn. Danilo de Urzeda Pereira

Formador

P. Jaume Puigserver Tor

Director espiritual

Cristina Sánchez Bernardo

Ajudant de formació

Gabriel Benchea Joca

Ajudant de formació

Seminaristes

Llorenç González Genestra

Cursant proves d’accés

Andreu Villalonga Navarro

Cursant cuina i restauració

Rafael de Urzeda Almeida

Cursant segon de batxiller

Rogelio Dos Santos Palou

Cursant quart d’ESO

Cristòfol Álvarez Perelló

Cursant tercer d’ESO

Bernat Mestre Fons

Cursant tercer d’ESO

Israel Seguí García

Cursando tercero curso

Pep Juan Arroyo

Cursant tercer d’ESO

Mateu Homar Munar

Cursant segon d’ESO