Seminari Menor

El seminari menor

El Seminari Menor és un temps i un espai per a nois joves que senten la crida del Senyor i es plantegen seguir-lo; aquests, a causa de la seva edat, no poden cursar el Seminari Major però formant part d’una comunitat i coneixent altres joves amb les mateixes inquietuds poden destriar si el que senten és veritablement la crida de Déu.

El temps

El temps en què els joves poden formar part d’aquesta comunitat ve determinat pel curs acadèmic que cursin, sent possible formar part des de 6è de primària fins a 2n de Batxillerat o un cicle formatiu.

l'espai

Durant aquest temps, els seminaristes viuen a la seva casa i realitzen trobades d’un cap de setmana mensualment en l’Edifici del Seminari Nou que aquesta situat actualment al carrer Camí Salard, 47 de Palma. La formació acadèmica es duu a terme en propi col·legi al qual pertanyi el seminarista.